Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för postförare som på arvode vidarebefordrade kronans post innan det indelta postverket infördes 1636. Brevdragarna hade rätt till fri skjuts med hållhästar och fri gästning hos borgare, präster och bönder. Beteckningen ersattes 1636 med brevbud, brevförare.

Finsk beskrivning

kirjeenkantaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 202.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 27.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska briefträger
Dåtida finska kuninkaan kirjeenkantaja

Synonymer

konungens brevdragare