Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentlig handling som utförs på ämbetets eller tjänstens vägnar eller på särskilt uppdrag, i allmänhet på ett sätt som anges i lag eller reglemente.

Finsk beskrivning

julkinen toimitus, virallinen toimitus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 558 (offentlig).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/