Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1917 benämning på den tidigare Jordbruksexpeditionen som 1918 ombildades till Lantbruksministeriet.

Finsk beskrivning

maataloustoimituskunta

Aiemman maanviljelystoimituskunnan nimitys vuosina 1917–1919. Vuonna 1918 maataloustoimituskunta muutettiin maatalousministeriöksi.

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 284.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 158.

Andra språk

Inga termer på andra språk