Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättning som utförs av en tjänsteinnehavare i kraft av sin tjänst.

Finsk beskrivning

virantoimitus, viranhoito

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 577.