Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1864 om klyvning och skifte av hemman i lika stora delar genom att man först delade äganderätten mellan delägarna i jämna bråkdelar och sedan delade jorden i enlighet med det.

Finsk beskrivning

halkomistoimitus, halkomisjako

Vuodesta 1864 käytössä nimitys toimituksesta, jossa tila jaetaan yhtä suuriin osiin siten, että ensin jaettiin omistusoikeus osakkaiden kesken tasakokoisiin osiin ja sen jälkeen maa näiden osien mukaisesti.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 329.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 59.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 183.

Andra språk

Dåtida finska osakasjako, välijako

Tid