Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande uttryck för allt som hör till och har samband med tullens organisation och verksamhet. Uttrycket har också övergått till att beteckna tullmyndighet och tullverk.

Finsk beskrivning

tullitoimi

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 366.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/