Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegångsmål som gäller privaträttsliga tvister parterna emellan, betecknas som kärande och svarande.

Finsk beskrivning

riita-asia, siviiliasia

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Civilsache, Zivilsache
Ryska graždanskoe delo
Dåtida finska riita-asia, siviiliasia

Synonymer

civilt mål