Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel eller beteckning som angav typen av skatt. ”Skattetitel” användes även som titel eller beteckning i jordebok för att ange slaget av kameral jordnatur för jorden. Exempel på skattetitlar var krono, skatte och frälse.

Finsk beskrivning

veromuoto

sovellettavan verotustavan ilmaiseva verotuskohteiden luokittelu

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 316 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/