Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vissa fall skyldighet som tillkom fastighetsägare att sätta upp och hålla stängsel.

Finsk beskrivning

aitausvelvollisuus, aitaamisvelvollisuus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 341.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk