Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stämpel som sätts på något för att betyga att det är av viss kvalitet eller har genomgått föreskriven behandling.

Finsk beskrivning

tarkastusleima, kontrollileima

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 111.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/