Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1717 tjänsteman (rangklass 13–14, men även högre) vid centrala och regionala ämbetsverk med uppgift att föra protokoll och upprätta olika slag av register över handlingar samt att ta hand om handlingarna. Protokollisttjänster fanns också inom förvaltningen i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

pöytäkirjanpitäjä

Venäjällä ja myös Vanhan Suomen hallinnossa vuodesta 1717 lähtien käytössä ollut virka paikallisissa ja keskusvirastoissa. Pöytäkirjanpitäjän tuli laatia istunnoista pöytäkirjoja sekä pitää asiakirjoista erilaisia rekistereitä.

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.2: 83-84, 271.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 149.

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 358.

Andra språk

Ryska protokolist, 1717-1722 notarius
Tyska Protokollist, Protokollführer