Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för att lösa ut en avskrift eller ett utdrag av en offentlig myndighets protokoll.

Finsk beskrivning

pöytäkirjanlunastus

pöytäkirjaotteesta tai -kopiosta maksettu lunastusmaksu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 740.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/