Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att förse soldater eller stridskrafter med vapen, utrustning och krigsmateriel, förberedelse för krigföring.

Finsk beskrivning

sotavarustelu

sotavarustus; ratsusotilaan varustaminen sotaan

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 928.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ratsuvarustus

Se vidare