Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska riksdagarna 1751–1762 förekommande term för minimikravet för att inleda storskiftet: det räckte att en av skifteslagets bönder krävde skifte. Denna praxis förblev i bruk under resten av svenska tiden. Under autonoma tiden fick storskifte ske endast utan delägares förfång.

Finsk beskrivning

isonjaon toimittamisen minimiluokitus

isonjaon toimittamisen minimiehtojen täyttyminen

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 155, 244.

Andra språk

Dåtida finska rajoituksetonta aloiteoikeutta

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1751–(1762) 1809 (Finland)