Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningmedel som utkrävts och influtit till statskassan efter revisionsanmärkningar.

Finsk beskrivning

tarkastusrahat

suoirtetuista tarkastuksista saadut maksut

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 248.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/