Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av stad förd bok, innehållande respektive borgares yrke och namn, dagtecknade och underskrivna av deras borgensman eller borgensmän.

Finsk beskrivning

takauskirjaluettelo*, takaussitoumuskirja*

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 34.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 220 (löftesskrift, löftesförbindelse).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

löftesförbindelsebok