Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I germansk rätt de böter varmed dråp sonades. Mansboten uppkom som ersättning för blodshämnden. Den betalades av dråparen eller hans släktingar åt den dräptes släkt. I 1734 års lag fixerades en mansbot till 300 daler. Beroende på omständigheterna utdömdes en hel eller en halv mansbot.

Finsk beskrivning

hengensakko

Sakko, jolla germaanisen oikeuden mukaan voitiin sovittaa tappo.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska hengensakko, henkisakko