Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700- och 1800-talet förekommande benämning på adlig yngling som har tjänst vid hov motsvararande en pagetjänst.

Finsk beskrivning

aatelishovimies*, (hovin) aatelisnuorukainen*

hovipaasia vastaavassa toimessa ollut aatelisnuorukainen hovissa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/