Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt bestämda regler uppsatt och bestyrkt aktstycke med rättslig verkan, i allmänhet av myndighet eller enskild person till kännedom eller för bestyrkande av en sak upprättad källskrift, till exempel protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller som på annat sätt är av betydelse som bevis.

Finsk beskrivning

asiakirja, lähde

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 718.

Norborg, Lars-Arne , Källor till Sveriges historia , Lund: Gleerups 1968 , 55.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 381.

Andra språk

Dåtida finska peruskirja, asiakirja, todistuskappale
Tyska Urkunde