Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid truppförband anställd beställningsman med sergeants grad som utförde reparationer av gevär och andra handeldvapen.

Finsk beskrivning

aseseppä

kersantin arvoinen aseiden korjauksesta vastannut henkilö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 778.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/