Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär grad närmast under överste. Graden togs i bruk under 1500-talet för en regementschefs ställföreträdare eller en kårchef. I Ryssland tillhörde graden den sjunde rangklassen i den militära rangtebellen och tilltalades ”Vaše vysokoblagorodie”.

Finsk beskrivning

everstiluutnantti

Everstiä seuraavaksi alempi asotilasarvo, otettiin käyttöön 1500-luvulla rykmentinjohtajan sijaisen nimityksenä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 239.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 20, 25, 26.

Andra språk

Tyska Oberstleutnant
Ryska podpolkovnik

Synonymer

öfwerst.lieut
överst.lieut.
överstelieutenant