Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underofficer inom skepparestaten som ombord på örlogsfartyg hade hand om fartygets uppbörd.

Finsk beskrivning

inventaariolaivuri*

sotalaivan kalustosta vastannut aliupseeri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 213, 236.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/