Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fogde med uppgift att indriva, motta eller förvalta räntor.

Finsk beskrivning

verovouti

verojen perinnästä, vastaanotosta tai hallinnoinnista vastanneesta voudista käytetty nimitys

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 228.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare