Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstetitel för ryttmästare i kavalleriet som tjänstgjorde vid en stab (regementsstab eller högre). I Ryssland utgjorde stabsryttmästaren från och med 1797 den tionde rangklassen i den militära rangtabellen med tilltalet ”Vaše blagorodie”.

Finsk beskrivning

aliratsumestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 232.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska sekund-kapitan (till 1797), štabs-rotmistr (fr.o.m. 1797)
Tyska Stabsrittmeister