Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett i Sunds härad beläget häkte med fängelsefunktion ända till 1975. Fängelset grundades som kronohäktet Vita Björn, som blev färdigt 1784. Häradsfängelsets tjänstemän bestod 1897 av en tillsyningsman, en predikant och en läkare. Tjänsterna var inte heltidstjänster utan tillsyningsmannen var samtidigt kronofogde och läkaren provinsialläkare. Fängelset var avsett för häktade, rannsakningsfångar och fångar som avtjänade korta fängelsestraff. Dylika fängelser kallades före 1800-talet slottshäkte, stadshäkte eller kronohäkte.

Finsk beskrivning

Kastelholman kihlakunnanvankila

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Kastelholman kihlakunnan vankihuone

Synonymer

Vita Björn