Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provisoriskt sjukhus för spetälska (leprasorium) i Hörneberg i Helsingfors 1900–1904. Efter att Själö hospital 1840 upphörde att verka som leprasjukhus var landet utan vårdanstalt. En tillfällig asyl inrättades då i Helsingfors för att stävja en epidemi. Asylen flyttades 1904 till Orivesi leprasorium.

Finsk beskrivning

Helsingin lepraparantola, Helsingin leprahoitola

Helsingin leprasairaala

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 97.

Forsius, Arno , Lepra eli spitaali. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/lepra.html

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1900-tal

1900–1904

Synonymer

Helsingfors leprasorium