Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utbildningsanstalt för utvecklingsstörda under autonomin och förra delen av självständigheten. Den första grundades 1877 (i Jakobstad), den första tvåspråkiga grundades 1889 i Helsingfors och flyttades 1891 till Tavastehus. Skolan leddes av ett skolråd bestående av skolans tjänstemän och en förtroendevald ordförande, 1910 kyrkoherden i Tavastehus.Tjänstemännen var 1910–1918 en föreståndare, föreståndarinnan för internatet, fem lärarinnor och en handarbetslärarinna. Skolan övervakades av Överstyrelsen för skolväsendet. Den var den enda statligt finansierade centralanstalten för svenskspråkiga utvecklingsstörda fram till att kommunförbundet Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa grundades 1956 och öppnade Kårkulla centralanstalt år 1960.

Finsk beskrivning

tylsämielisten koulu

kehitysvammaisille tarkoitettu koulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910, 1918 .

Öhman, Björn , Kropp, handling och ritual. Hur förstå religion och personer med grava funktionshinder? , Åbo: Åbo Akademis förlag 2008 , 54–56.