Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis med lagstadgat statsstöd verkande lungsots- och tuberkulossanatorium i Tavastehus grundat 1932. Förestods av en överläkare och två underläkare.

Finsk beskrivning

Ahveniston parantola

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 494f.