Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt under frihetstiden (1721–1772) förekommande benämning på ett stifts representant i prästeståndet. Benämningen används i forskningen också om en konsistoriefullmäktig under svenska tiden.

Finsk beskrivning

hiippakunnanvaltuutettu*

Hiippakunnan edustaja pappissäädyssä.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare