Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på nettoinkomst, särskilt om den inkomst som kom från statlig affärsverksamhet (exempelvis postindräkt från postväsendet).

Finsk beskrivning

tuotto (netto-)

valtiollisesta liiketoiminnasta, kuten postitoiminnasta, saatu tuotto

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 161 (indräktig).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk