Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postföring två gånger i veckan (under den tid då det normala var en gång i veckan). Dubbel post fanns på 1690-talet i Österbotten, Åbo län, Nylands och Tavastehus län samt i Savolax och Kymmenegårds län.

Finsk beskrivning

kaksi kertaa viikossa saapuva posti

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 131–132.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dubbel föring