Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postföring en gång i veckan.

Finsk beskrivning

kerran viikossa saapuva posti

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 131.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

enkel föring