Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil tjänsteman vid de 1889 inrättade fältlasaretten med uppgift att förestå lasarettets medicinförråd och dess apoteksinventarier.

Finsk beskrivning

apteekinhoitaja, apteekinjohtaja

Vuonna 1889 perustetun kenttälasaretin eli kenttäsairaalan apteekin esimies, joka vastasi sairaalan lääkevaraston ja apteekin hoidosta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 102.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 11/1889 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/