Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades av nattvardsgäst, skriftpenningar. Dukpenningarna var en viktig inkomst för prästerskapet till 1886, vid sidan av tiondespannmålen, tertialen.

Finsk beskrivning

ehtoollismaksu

Ehtoolliselta käyneiltä kerätty maksu, joka käytettiin papiston palkkaukseen.

Källor

Pirinen, Kauko , Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla 1956 , 158, 164.

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/