Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De protokoll som från 1701/1712 inte ingick i domboken, frånsett på sin höjd en anteckning om att målet eller ärendet hade behandlats. Detta gällde främst uppbud, lagfarter och inteckningar, senare också förmynderskapsärenden (1756–) och äktenskapsförord (1776–), vilka alla efter 1776 antecknades i ett och samma protokoll under egen rubrik.

Finsk beskrivning

vähäpätöisten juttujen pöytäkirja (alioikeus)

pöytäkirja, jota ei liitetty tuomiokirjaan

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 65.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 239.

Orrman, Eljas , Föreskrifter och praxis rörande domböcker i det svenska riket samt domboksbeståndet i finska arkiv intill 1809. Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Nordiska texter och undersökningar 30, s. 45-60 , Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för Nordiska språk 2007 , 49.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IX (1917): 1986 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska pikkupöytäkirja