Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande byråkratisk beteckning för statlig anstalt som höll arbetsföra fattiga i samhällsnyttigt arbete med början från 1773. Under autonoma tiden räknades också förbättringsanstalter för lösdrivare, uppfostringsanstalter för minderåriga förbrytare och välgörenhetsanstalter för ofrivilligt arbetslösa till arbetshusinrättningarna, vilka sysselsatte internerna med samhällsnyttigt arbete.

Finsk beskrivning

rangaistustyölaitos, työsiirtola

Yhteisnimitys valtiollliselle laitokselle, jossa työkykyiset köyhät tekivät yhteiskunnalle hyödyllisiä töitä. Ensimmäiset laitokset perustettiin vuonna 1773 ja autonomian aikana niihin luettiin myös irtolaisille tarkoitetut ojennuslaitokset, alaikäisille rikollisille tarkoitetut kasvatuslaitokset sekä hyväntekeväisyyslaitokset työttömille, jotka saivat laitosten kautta tehtäväkseen yhteiskunnallisesti hyödyllisiä töitä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1: 1354. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 2 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska työhuonelaitos; työlaitos

Synonymer

arbets- och fattigvårdsinrättning
arbetsanstaltsinrättning
arbetsinrättning