Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet till förra delen av 1900-talet, benämning på mentalsjukhus. Anstalten leddes av en överläkare eller direktor.

Finsk beskrivning

mielisairaiden hoitolaitos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 81.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 6 .

Andra språk

Dåtida finska hulluinhoitolaitos, mielenvikaisten hoitolaitos

Tid

1800-tal
1900-tal

1800–1900-tals förra del