Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Att lyssna eller få tillfälle att bli hörd; att under särskilda formaliteter få företräde hos furstar eller andra högt uppsatta personer. Sedan 1537 används termen i Sverige om att bli emottagen av regenten. Termen avser även det tillfälle då fursten eller dylikt tar emot, en mottagning.

Finsk beskrivning

audienssi, puheille pääsy, vastaanotto

Källor

Hellquist, Elof , Svensk etymologisk ordbok 1922 . http://runeberg.org/svetym/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 126.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 30–31.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska audience
Dåtida finska puheilleenotto, puheillaolo

Se vidare