Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Teaterstyrelse med uppgift att leda Kungliga teatrarna och hovkapellet. Direktionen utgjordes av Kungliga teaterns direktör, andre direktör och sekreterare.

Finsk beskrivning

hoviorkesterin ja näytösten kuninkaallinen johtokunta*

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 358.