Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete skapat efter fransk förebild under drottning Kristinas tid 1653. Ämbetsinnehavaren innehade ställning i ledningen för hela hovet och åsidosatte riksmarskalken. Ämbetet slopades efter att drottningen abdikerat 1654.

Finsk beskrivning

hovisuurmestari*

hovin toimintaa johtanut virkamies; Kuningatar Kristiinan ranskalaisten esikuvien perusteella vuonna 1653 perustama hovivirka. Korvasi valtakunnanmarsalkan hovin johdossa, mutta virka lakkautettiin jo vuonna 1654 kuningatar Kristiinan luovuttua kruunusta.

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26, 28.