Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överstyrelsen för skolväsendet, senare Skolstyrelsen, vilken hade i uppgift att inspektera abnormskolorna och utveckla undervisningen i dem.

Finsk beskrivning

aistvialliskoulujen tarkastaja

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1888, 1910 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 220–221.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

abnormskoleinspektor
inspektor för abnormskolorna
inspektör över abnormskolorna