Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från Alsnö stadga 1279 benämning på man av det världsliga frälset som svurit konungen trohetsed. Den nu rådande uppfattningen är att äldre adliga ätter tog i bruk benämningen för att skilja sig från lägre stående eller yngre adliga ätter. Under 1500-talets lopp, senast i början av 1600-talet, ersattes ”konungens man” av benämningen ”rikets stora”, ”rikets förnäma” (majores, principes regni, nobiles regni).

Finsk beskrivning

kuninkaan mies

kuninkaalle uskollisuudenvalan vannonut rälssimies; ylempään aateeliin kuulunut henkilö

Källor

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 4.

Andra språk

Dåtida finska kuninkaan mies

Tid

Svenska tiden

medeltiden
1500-tal

1279–1500-tal
senast början av 1600-tal