Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed varigenom en person som officiellt blivit utsedd till mäklare vid auktionskammare i stad förbinder sig att följa de bestämmelser som gäller för mäklares verksamhet.

Finsk beskrivning

huutokaupanpitäjän vala*, meklarinvala*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk