Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500–1700-talen förekommande benämning på styrelsesätt, statsskick, regeringsform. Termen användes särskilt om den av Gustav Vasa 1540 utfärdade förordningen om organisationen av den provinsiella styrelsen i Västergötland.

Finsk beskrivning

hallitusmuoto, hallitustapa, hallintomuoto

1500–-1700-luvulla hallitusmuodosta tai hallintomuodosta, erityisesti Kustaa Vaasan Länsi-Göötanmaalle luomasta paikallishallinto-organisaatiosta, käytetty nimitys.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid