Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet benämning på styrelse- eller regeringssätt, styrelse, regering, regim närmande sig betydelsen stat, rike jämte sammansättningen av personal inom administration eller förvaltning.

Finsk beskrivning

hallitusmuoto, hallintotapa

hallitus, hallinto, menosääntö; 1600-luvulla hallitsemisen tavasta ja muodosta käytössä ollut nimitys.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk