Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500–1600-talen: regeringstid.

Finsk beskrivning

hallitusaika, hallituskausi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 817 (regerinstid).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1600-tal