Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden epitet för vissa av Guds eller Hans (Hennes) Majestäts handlingar. I fråga om handlingar givna i kejsarens namn användes i samtida översättningar vanligen formen ”nådig” på svenska och ”armollinen” på finska.

Finsk beskrivning

kaikkein korkein

Kaikkein Korkein

Källor

Kijanen, Pekka , Venäläis-suomalainen sanakirja, osa 1 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912–1913 , 197.

Lerche, Fr. , Rysk-svensk ordbok , Helsingfors: Kejserliga Senaten 1896 , 116.

Slovar parallelnyj, russkij, finskij i švedskij po obščemu uloženiju knjažestva finljandskago – Rysk, Finsk och Svensk parallell Lag och Kurialterminologi innefattande ord uttagna ur Allmänna Lagen och författningssamlingarna 1908 , III 23-24.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/