Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de näringsgrupper (bruks- och bergsverk, fabriker) under autonoma tiden som omfattades av privilegier gentemot bondebefolkningen tills näringsfriheten infördes 1879.

Finsk beskrivning

etuoikeutetut elinkeinoluokat

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 242, 303.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1809–1879