Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anmälan till vederbörig myndighet om avsikt att utöva ett visst yrke eller driva en viss affärsrörelse i en stad. Enligt näringsstadgan från 1879 fick finska medborgare fritt utöva näringsfång i städer. Anmälan därom gjordes till magistraten som övervakade entreprenörens rätt att självständigt äga och förvalta sin egendom och affärsrörelse. Fram till 1912 skulle utländska näringsidkare, såsom ryska medborgare, anhålla om tillstånd för näringsfång i en finsk stad av vederbörande landshövding. Därefter gjorde även de samma anmälan som finska medborgare.

Finsk beskrivning

elinkeinoilmoitus

Asiasta vastaavalle kaupungin viranomaiselle tehty ilmoitus aikeesta harjoittaa tiettyä ammattia tai liiketoimintaa. Vuoden 1879 elinkeinosäädöksen mukaisesti Suomen kansalaiset saivat vapaasti harjoittaa elinkeinoa kaupungeissa. Ilmoitus elinkeinon harjoittamisesta tehtiin maistraatille, joka valvoi yrittäjän oikeutta itsenäisesti omistaa ja hallita omaisuuttaan ja toimintaansa.

Källor

Kannel, Wäinö (red.) , Viipurin hovioikeus 1839–1939: Tietoa hovioikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta:Satavuotismuistojulkaisu 1939 , 71.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 531.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/