Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan mitten av 1600-talet geografisk karta över ett län. Länskartorna upprättades av lantmätare, 1770–1809 också av militär fältmätare. De första ritades över Kexholms och Viborgs län på 1640-talet.

Finsk beskrivning

lääninkartta

1600-luvulta lähtien käytössä ollut läänin geografinen kartta.

Källor

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

länekarta